• Påbörjad dokumentation!

    Här ska jag börja dokumentera nya uppgraderingar som jag gör på systemet, så att jag själv och även ni får bättre syn på hur vi regelbundet förbättras.

    den 10 maj kl. 22:46

Don't wait for the moment to come; create it instead. Robin Castlin